تماس با ما

تلفن و فاكس دفتر مركزي: (Tel) +98 71 54 44 98 47
+1 416 221 7888
(Fax) +98 71 54 44 82 53
تلفن فروش داخلي: +98 917 673 8771
+98 917 673 8772
تلفن فروش خارجي: +98 919 728 2316

آدرس كارخانه و دفتر مركزي:
ايران، فارس، كيلومتر ۲۳ جاده جهرم، فسا (شركت مهر كوثر جهرم)
صندوق پستي: 74135 - 415

آدرس دفتر کانادا:
آنتاریو، تورنتو، مارکهام، وودباین، سوییت ۵۰۰ کد پستی L3R6G2